Anatomie van die werwelkolom
Hoofspiergroepe van belang itv rugpyn
Algemene areas betrokke by rugpyn
Algemene oorsprong van rugpyn
Voorgestelde holistiese benadering tot rugpyn

Drie ure werkwinkel 25 Februarie 2018, 14:00 – 16:00

R450.00

Kontak Ina Fourie: 082-467-2375